Výber podpníka.

Čo je to podpník a prečo je jeho výber dôležitý ?

Podpník je tá časť ovocného stromu, na ktorej je naštepená ušľachtilá odroda. 
Napr. vy si chcete kúpiť odrodu jablone Golden Delicious ( „ to sú tie citrónky, viete, nie ?„), ale to, aký veľký strom vám narastie nie je záležitosťou odrody, ale podpníka. 
Keď je odroda naštepená na slaborastúcom podpníku, narastie vám malý strom. Keď je na bujne rastúcom podpníku, narastie veľký strom. Samozrejme nielen samotný podpník určuje veľkosť stromu. Záleží aj na reze a úprave koruny.
Výber podpníka je dôležitý aj z hľadiska pôdnych podmienok. Existujú podpníky vhodné napr. do ťažších pôd, zamokrených pôd. Preto, ak máte pochybnosti, ktorý vybrať, poraďte sa !


* podpníky pre jablone :
M9 – najpoužívanejší podpník pre jablone, slaborastúci, vhodný pre pestovanie štíhleho vretena, na drôtenku. Strom na tomto podpníku vyžaduje oporu. Má plytký koreňový systém a dostatkom koreňových vlásočníc náročný na závlahu. Odporúčame využívať pre rovinaté oblasti.
M26 – slaborastúci podpník pre jablone, len o málo silnejší ako M9, možnosť využitia pre drôtenky, vyžaduje oporu.
MM 106 – stredne rastúci podpník, využíva sa vo svahovitejších terénoch, nevyžaduje oporu, pre zber je nutný rebrík.
MM 111 - stredne rastúci podpník, nevyžaduje oporu, používa sa najmä pre odrody stĺpovitých jabloní.
A2 – bujne rastúci podpník, stromy sú vysoké, nevyžadujú oporu, prichádzajú neskôr do rodivosti, vhodný pre svahovité polohy s ťažšou pôdou.


* podpníky pre hrušky :
dula – slaborastúci podpník, vhodný pre rovinaté pozemky s možnosťou závlahy.
hruška planá – bujne rastúci podpník, hlboko koreniaci, vhodný do vyšších, svahovitých polôh, nevyžaduje oporu.


* podpníky pre kôstkoviny ( slivky, marhule, broskyne ) :
myrobalán – bujne rastúci podpník, využíva sa najmä pre slivky, ringlóty, v menšom množstve pre marhule, hlboko korení, dobre znáša ťažšie pôdy.
St. Julien – stredne rastúci podpník ( zhruba o 30% ako myrobalán ), vhodný pre slivky, marhule a broskyne
wavit, wangenheim a wadenswill – slaborastúce podpníky vhodné najmä pre slivky a marhule, stromy sa dajú pestovať ako štíhle vreteno
rubira a montclar – stredne až bujne rastúce podpníky vhodné pre marhule a broskyne, strom má kvalitný koreňový systém a nevyžaduje oporu.
BSB – 1 – bujne rastúci podpník vhodný pre marhule, broskyne a mandle, hlboko korení a nevyžaduje oporu.
GF 677 ( broskyňomandľa ) – stredne rastúci podpník vhodný najmä pre broskyne, ale aj pre mandle, marhule a slivky, vhodný aj do ťažších pôd, strom veľmi dobre znáša rez.


* podpníky pre čerešne a višne :
čerešňa vtáčia – bujne rastúci podpník, stromy sú veľké, hlboko koreniace, dlhoveké.
mahalebka – stredne rastúci podpník, koruna je kompaktnejšia, má kvalitný koreňový systém.
Gisela 5 – slaborastúci podpník vhodný pre malé záhradky.