Čo by sme mali vedieť o stĺpovitých jabloniach ?

Stĺpovité jablone

•          sú odrody s geneticky pevne ukotvenou vlastnosťou stĺpovitého rastu

•          požiadavky na stanovište sú rovnaké ako pri klasických odrodách  jabloní

•          spon výsadby volíme 0,5m medzi stromami, v medziradí 3m (v závislosti od mechanizácie )

Podpníky pre stĺpovité jablone :

•           stredne rastúce M26, MM111, MM106 ( najviac doporučovaný je MM111 )

•          bujne rastúce podpníky A2

Rez stĺpovitých jabloní

-          keďže dominantný je len terminál, rastliny nemajú vysoké nároky na rez

-          výška stromu na stredne rastúcom podpníku bez rezu je 3 - 4m

-          výšku je možné redukovať zakrátením terminálu na 2,5 - 3m, pričom v mieste rezu môžu narásť 2 – 3 nové terminály, ale stĺpovitý rast zostáva zachovaný

Kvety stĺpovitých jabloní

-          odrody týchto jabloní sú cudzoopelivé, vhodným opeľovačom sú iné odrody stĺpovitých jabloní, ale aj klasické, normálne rastúce odrody jabloní

Prebierka plodov

•          aby nedochádzalo k alternácii (striedavej plodnosti) je dôležité robiť prebierku plodov

•          systém prebierky – na každom konári, plodonosnom výhone ponechávame len jeden plod

•          termín prebierky – zač. júna ( na konci prirodzeného opadu plodov )

Prostredie

vyžadujú pestovanie na rovine alebo na mierne zvlnenom teréne s možnosťou závlahy

vhodné aj pre pestovanie v nádobách na balkónoch a terasách

 

Výnosnosť

úrody sú skoré, bohaté a pravidelné

cca 10 kg na 1m2

Odrody stĺpovitých jabloní :

* jablone tipu CATS

  ( Columnar Apple Tree Systems ) – boli   vyšľachtené vo Výskumnom ústave v Geisenheime – Nemecko

Sú to odrody : Redcats, Starcats, Goldcats, Greencats a Suncats

ďalšie odrody Geisenheimu : Pompink , Pomredrobust  a Pomfital