Pestovanie čerešní

Pevne dúfam, že pesničku „Čerešničky, čerešničky, čerešne ... „ všetci poznáte. A možno si ju budete pospevovať počas celého tohto článku. A ak nie, nevadí, hlavne, ak sa dozviete čo najviac o pestovaní, odrodách a podpníkoch pre čerešne.

  

Nároky na stanovište.

   Čerešňa je v podstate teplomilnejší ovocný druh. Hlavne z toho dôvodu, že je citlivejšia na mráz v dreve a počas kvitnutia. Aj keď ako sa vraví – výnimka potvrdzuje pravidlo, mám osobnú skúsenosť slušnej úrody čerešní v severnejších okresoch. Čerešne vyžadujú hlboké, hlinité až hlinitopiesočnaté pôdy – ľahšie, dostatočne priepustné. Odporúčame ich pestovať do nadmorskej výšky 350m.n.m.

Opeľovacie pomery a rozdelenie čerešní.

   Väčšina odrôd čerešní je cudzoopelivá, to znamená, že na záhrade by ste mali mať aspoň 2 čerešne, a to každú odrodu inú s podobným termínom kvitnutia. Máme však dostupných aj zopár samoopelivých odrôd ( napr. Lapins, Sunburst ). 

 

   Čerešne rozdeľujeme podľa pevnosti dužiny na :

  • chrupky ( pevná dužina )
  • srdcovky ( mäkká dužina )
  • polochrupky ( polomäkká dužina )

 

   Takisto dozrievanie označujeme čerešňovými týždňami :

1. čerešňový týždeň     ( 24.5. – 6.6. )    = Nemecká rýchlica, Rivan

2 . čerešňový týždeň    ( 8.6. – 18.6. )    = Karešova, Gaštánka, Burlat

3.  čerešňový týždeň    ( 20.6. – 30.6. ) 

4.  čerešňový týždeň    ( 2.7. – 12.7. )     = Sam, Summit

5.  čerešňový týždeň    ( 14.7. – 24.7. )   = Schneiderova, Kordia, Van, Těchlovan

6.  čerešňový týždeň    ( 26.7. – 8.8. )     = Hedelfingenská, Regina

7.  čerešňový týždeň    ( 10.8. – 20.8. )

 

Podpníky pre čerešne.

   Najrozšírenejšími podpníkmi pre čerešne sú čerešňa vtáčia a mahalebka. Čerešňa vtáčia alebo vtáčnica je bujne rastúci podpník a mahalebka je stredne rastúci podpník. Odrody na týchto podpníkoch vyžadujú dostatok miesta. Koruna je košatá a rozložitá. Spon výsadby pri bujnejšie rastúcich podpníkoch odporúčame 6 – 8 m x 5 -  6m. Keďže v posledných rokoch je požiadavka mať v záhrade menšie stromy, začali sa s obľubou používať slabšie rastúce podpníky ako napr. Colt, P-HL-A,C. Stromy prichádzajú skôr do rodivosti, sú menšie, ľahšie sa plody oberajú.

    Vo veľkovýrobe sa osvedčil slaborastúci podpník Gisela 5 a Gisela 6. Podpník Gisela 5 má o 2/3 nižší vzrast ako čerešňa vtáčia. Používa sa na dopestovanie štíhleho vretena. Podpník Gisela 5 má veľmi dobrý koreňový systém s dostatkom koreňových vlásočníc. Strom prichádza do rodivosti už v 2. – 3.roku. Odporúčaný spon výsadby je 2,5 – 3m x 4 – 5m. Už vo 4.roku môžeme na strome nájsť úrodu 10kg na 1strom a viac.

 

Odrody čerešní.

   Burlat – polochrupka, dozrieva v 2. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá. Vhodnými opeľovačmi sú Karešova, Gaštánka a Rivan. Patrí medzi najobľúbenejšie odrody, pretože plody nestihnú vrtivku čerešňovú, a teda nie sú červivé. plody sú veľké, veľmi chutné, vhodné najmä na priamy konzum.

   Gaštánka – srdcovka, dozrieva v 2. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá. Vhodnými opeľovačmi sú Burlat, Gaštánka a Rivan. Plody sú stredne veľké a aromatickou dužinou. Tak ako Burlat netrpí vrtivkou čerešňovou. Odroda nie je náročná na stanovište, vhodná najmä na priamy konzum.

   Hedelfingenská – chrupka, dozrieva v 6. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá. Odporúčanými opeľovačmi sú Kordia, Napoleonova. Plod je veľký, aromatický, šťavnatý. Je vhodnejšia pre teplejšie polohy.

   Karešova – srdcovka, zreje koncom 2. čerešňového týždňa. Je cudzoopelivá – opeľovačmi môže byť Burlat, Gaštánka. Plody sú veľmi kvalitné, veľké, netrpia vrtivkou čerešňovou. Cenná na priamy konzum.

   Kordia – chrupka, zreje v 5. – 6. čerešňovom týždni. Potrebuje opeľovača – napr. Sam, Van, Regina, Schneiderova. Plody sú veľmi kvalitné, veľké a tmavé. Netrpí moniliózou. Najpoužívanejšia odroda pre intenzívne sady. Vhodná na priamy konzum aj na spracovanie.

   Rivan – srdcovka, zreje v 1. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá – vhodnými opeľovačmi sú Burlat a Karešova. Plody sú stredne veľké, šťavnaté, mierne aromatické. Plody nepraskajú a netrpia vrtivkou čerešňovou. Vhodná najmä na priamy konzum.

   Sam – chrupka, zreje v 4. – 5. čerešňovom týždni. Dobre ju opeľujú odrody Kordia, Napoleonova, Van. Plody sú veľké, veľmi chutné s aromatickou dužinou. Odroda je odolná voči mrazom.

   Těchlovan – chrupka, dozrieva v 5. – 6. čerešňovom týždni. Vhodnými opeľovačmi sú Sam a Hedelfingenská. Plod je veľmi veľký, tmavý, výbornej chuti. Odrodu odporúčame pestovať v teplejších oblastiach.

   Van – chrupka zrejúca v 5. – 6. čerešňovom týždni. Opeľuje ju Kordia a Napoleonova. Plody sú veľké, sladké. Odporúča sa vysádzať do suchších oblastí.

   Napoleonova – chrupka, dozrieva v 5. – 6. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá. Vhodnými opeľovačmi sú Karešova, Gaštánka a Hedelfingenská. Plody sú väčšie, žltočervené, sladké, šťava nefarbí. Je odolná voči mrazom.

   Schneiderova – chrupka dozrievajúca v 5. čerešňovom týždni. Je cudzoopelivá – ako opeľovače sa využívajú najmä Kordia, Regina, Hedelfingenská. Plody sú veľmi veľké, pevné, šťavnaté s aromatickou dužinou. Odroda je odolná voči mrazom v kvete aj v dreve.

   Regina – chrupka, zreje v 6. čerešňovom týždni. Opeľujú ju Kordia, Hedelfingenská a Schneiderova. Plody sú veľmi veľké, tmavé, šťavnaté. Patrí medzi najkvalitnejšie neskoré odrody.

   Summit – chrupka dozrievajúca v 4. čerešňovom týždni. Vhodnými opeľovačmi sú Kordia, Van a Napoleonova. Plody sú veľké, kvalitné s aromatickou dužinou.

   Lapinssamoopelivá chrupka, zrejúca v 5. čerešňovom týždni. Plody sú kvalitné, veľké, tmavočervené, veľmi chutné. Odroda vhodná na priamy konzum aj na spracovanie najmä pre záhradky.

 Ing. Monika Ďurišová