Hlavná stránka

Viac ako jeden milión výpestkov

Ročne vyrobíme viac ako jeden milión výpestkov, ktoré sú prihlasované do systému certifikácie ÚKSÚP a prehliadané fytoinšpektormi, pričom je hlavný dôraz smerovaný na odrodovú pravosť, zdravotný stav, kvalitu výpestkov, záznamy oporastoch, doklady o pôvode množiteľského materiálu, ako aj na povinné označovanie expedovaných výpestkov náveskami a systém vystopovateľnosti dodaného tovaru.

Profesionálnym ovocinárom ponúkame odrody, ktoré sú dlhodobo žiadané a sú nosnými odrodami v celej Európe, ako napr. Golden delicious Reinders®, klony odrôd Gala, Fuji, Pinova, Jonagold, české rezistenty Dr. Tupého. U sliviek ponúkame rozsiahly sortiment odrôd vyšľachtených na Univerzite Hohenheim – napr. Hanita, Jojo, Haganta, od Forschungsanstalt Geisenheim – Topfirst, Tophit, Topend Plus alebo Toptaste a iné. Okrem klasických odrôd marhúľ  Maďarská, Bergeron, Goldrich máme napr. licenčné odrody Bergarouge ®, novšie odrody ako Pinkcot, Kioto®, Spring Blush®, Big Red®, Sweet Red®. Ponuku broskýň sme obohatili o odrody Rich May, Vistarich® a Royal Majestic®, vyšľachtené Floydom Zaigerom, ktoré budú v ponuke budúcu sezónu. Neustále zvyšovanie kvality, inovácia v odrodách a podpníkoch ide ruka v ruke so zvyšovaním kvality výpestkov, o čo sa snažíme zdokonaľovaním technológie výroby, ktorá je náročná na materiál, špeciálne stroje, zručnosť personálu v škôlke a riadenie jednotlivých pracovných operácií.

Základ kvality je výsadba rastlín do panenskej pôdy, upevnenie mladých rastliniek k bambusu alebo k železným tyčiam, čistenie nežiaduceho obrastu, podpora tvorby bočných výhonov, správne načasovaná chemická ochrana, výživa pre zdravý vývoj rastlín, dostatočné vyzretie rastlinných pletív v čase pred vyorávaním, použitie špeciálnych vyorávacích automatov na zvýšenie kvality koreňového systému, profesionálne vytriedenie výpestkov po ich vyoraní a ich správne uskladnenie. Pri rozsahu našej výroby zohráva skladovanie výpestkov veľmi dôležitú úlohu. Preto firma Plantex zamerala svoje investície prioritne na výstavbu skladu pre dlhodobé skladovanie ovocných výpestkov, a to v sklade s nastaviteľnými teplotnými a vlhkostnými parametrami a so systémom paletizácie vytriedeného tovaru, ktorý zlepšuje logistiku expedície. V súčasnosti je už nový sklad s rozlohou 4200 m2 dokončený. Tým sme sa priblížili o ďalší krok k naplneniu nášho zámeru dodávať ovocinárom v celej Európe dobré stromy, ktoré budú prinášať dobré a chutné ovocie.

Hobby škôlka

V hobby škôlke sa pestujú všetky ovocné druhy v širokom sortimente odrôd, na rôznych typoch podpníkov od silnorastúcich po slaborastúce, pestujú sa tu aj rôzne špeciality, staré odrody, rarity, nové genetické typy, ako sú stĺpovité jablone alebo zakrslé odrody kôstkovín a jadrovín.

Inovácia sortimentu si vyžaduje osobné kontakty a návštevu šľachtiteľov a zahraničných firiem. Posledným prírastkom v sortimente je kolekcia geneticky zakrpatených odrôd vyšľachtených Floydom Zaigerom v Kalifornii. V hobby škôlke ročne vyrobíme okolo 250 000 rastlín.

Profi škôlka

Profi škôlka sa delia na výrobu kôstkovín a na výrobu knipov jabloní. Výsadbový materiál je určený na zakladanie intenzívnych produkčných sadov. Dodávame ich do celej Európy a prostredníctvom obchodných partnerov aj do celého sveta ako napr. krajiny ako je Maroko či Azerbajdžan. Takéto projekty sú postavené na komplexných službách, vrátane poradenstva u odberateľa, osobného kontaktu, okamžitého riešenia technických problémov a na dlhodobej spolupráci aj v ďalších rokoch po vysadení sadu. 

Sme registrovaným dodávateľom

Spoločnosť Plantex je úradne registrovaným dodávateľom ovocných výpestkov pod číslom SK 0585 s oprávnením vystavovať na dodávané výpestky rastlinný pas. Všetky porasty – ovocné škôlky sú každoročne prihlasované na kontrolný ústav (ÚKSUP Bratislava) a úradne kontrolované osivárskym inšpektorom a fytoinšpektorom niekoľkokrát počas vegetácie. Na konci celého procesu vydáva UKSUP pre Plantex osvedčenie o uznaní pre jednotlivé prihlasované druhy a odrody.

Súčasťou dodávky zákazníkom je povinné označenie výpestkov certifikačnou náveskou. Sortiment obnovujeme nákupom nových licenčných odrôd z celej Európy. Množiteľský materiál (podpníky a vrúble) nakupujeme prevažne zo zahraničných množiarní (Holandsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, ČR) odrodovo pravý a s garantovaným zdravotným stavom.

Produkcia

01
Druhy

JABLONE
HRUŠKY
DULE
MARHULE
BROSKYNE
NEKTARINKY
SLIVKY
ČEREŠNE

02
Podpníky

pre jablone:
vegetatívne: M9, T337, MM106, M26, A2

pre hrušky a dule:
vegetatívne: dula BA29, dula MA, MC
generatívne: hruška planá

pre marhule:
generatívne: broskyňa Montclar®, Rubira,
selekcia INRA , semenáč marhule
vegetatívne: St.Julien A, St.Julien GF
655/2, Wangenheimova

pre broskyne:
generatívne: broskyňa Montclar®, Rubira,
selekcia INRA
vegetatívne: broskyňomandľa GF677

pre slivky:
generatívne: myrobalán
vegetatívne: St.Julien, Wavit

pre cerešne:
generatívne: čerešňa vtáčia
vegetatívne: Gisela5

pre višne:
mahalebka, čerešňa vtáčia

SORTIMENT

 • Bellamira®
 • Bergarouge® avirine
 • Bergeron
 • Bhart
 • Big Red® EA 4006
 • Burlat
 • Early Red One
 • EARLYGOLD® Snygold
 • Elena®
 • Fuji KIKU® Fubrax
 • Gala Schniga®
 • Galaxy Selecta®
 • Golden delicious kloon B
 • Golden delicious Reinders
 • Goldrich ®
 • Granny Smith
 • Haganta®
 • Hanita®
 • Hargrand
 • Haroma®
 • Idared
 • Jojo®
 • Karina
 • Katinka®
 • Kioto (cov)®
 • Kordia
 • Kuresia®
 • Luna
 • Maďarská
 • Merchant
 • Morren´s ® Jonagored Supra c.o.v.
 • opeľovač Evereste
 • opeľovač Golden Gem
 • opeľovač Golden Hornet
 • opeľovač Profesor Sprenger
 • opeľovač Red Sentinel
 • Orion
 • Pinkcot® cotpy
 • Pinova
 • Presenta
 • Red Idared
 • Red Jonaprince Wiltonś®
 • Red Topaz
 • Redhaven
 • Regina
 • Rich May®
 • Royal Gem® zairegem
 • Royal Glory® zaifer
 • Royal Majestic®
 • Rozela
 • Rubinola
 • Sirius
 • Spring Blush® EA 3126 TH
 • Summit
 • Suncrest
 • Sweet Red® Red Sylver
 • Sylred (cov)
 • Sylvercot® versyl
 • Szampion Reno 2
 • Šampion
 • Tardicot®
 • Těchlovan®
 • Topaz
 • Topend plus®
 • Topfive®
 • Tophit plus®
 • Toptaste®
 • Van
 • Vistarich®
03
Jadroviny

Jadroviny vyrábame ako 1 ročné očkovance,
aj ako 8 mes. štepy alebo 2 roč. knip stromy.

Jablone pre zakladanie intenzívnych sadov vyrábame na podpníku M9, T337,
pre záhradkárov a na želanie zákazníkov
aj na podpníkoch M26, MM106 a A2.
Takzvané veľkoobjemové odrody
pre zakladanie  sadov, ktoré
pestujeme vo väčších sériách.
JABLONE - odrody napr. Golden delicious
Reinders®,Braeburn Hillwell®
Hidala, Gala Schnitzer Schniga®,
Fuji KIKU®, Morrenś® Jonagored
Supra, Granny Smith, Pinova,
Camspur, Idared, Topaz, a iné.
HRUŠKY -  najmä odrody Konferencia,
Clappova, Williamsova, novšie odrody
ako napr. Bohemica, Dicolor a iné.
04
Kôstkoviny

Kôstkoviny vyrábame ako 1 ročné očkovance, slivky aj ako 8 mes.  štepy alebo 2 roč. štepy.

SLIVKY -  široký sortiment klasických aj novších odrôd ako sú odrody Katinka, Hanita, Jojo, Haganta, Tophit a iné.
ČEREŠNE - odrody Kordia, Regina,
Těchlovan a ďalšie.
VIŠNE - Morella neskorá, Fanal, Morellenfeuer a iné.
MARHULE -  klasické odrody Bergeron, Maďarská, Goldrich, Hargrand
a novšie odrody Pinkcot®
Sylvercot®, Kioto® a ďalšie.
BROSKYNE - odrody Redhaven, Suncrest, Fairhaven, Flamingo a iné.

 

Fotogaléria

Pár záberov od nás z Plantexu

Ako to vyzerá u nás v Plantexe si môžete pozrieť na nasledovných záberoch, prípadne nás môžete sledovať aj na sociálnej sieti facebook alebo Instagram,
kde nájdete aj fotky z rôznch akcií, ktoré pre vás pravidelne organizujeme.

sledujte nás na facebooku @plantex.sk