Novinky z Plantexu

Hlavná stránka / Blog / Aktuality z Plantexu / Ako chránime našu úrodu pred jarným mrazom
Novinky

Ako chránime našu úrodu pred jarným mrazom

15. apríl 2019

Ako chránime našu úrodu pred jarným mrazom.

 

Pre jarné obdobie je typické časté striedanie teplôt a s tým spojená hrozba neskorých jarných mrazíkov, ktoré môžu udrieť prakticky kedykoľvek. Ak sú ovocné stromy, vinohrady v plnom kvete vystavené teplotám pod bodom mrazu, postačí niekoľko hodín a je doslova pozberané. Mráz môže poškodiť a aj úplne zničiť očakávanú úrodu. Aj proti tejto nepriazni však možno bojovať. Vo svete je proti mrazom používané veľké spektrum postupov. Napríklad rastliny obaľujú textíliou, zadymujú sady, ohrievajú sviecami vinohrady, rozprašujú v sadoch vodu, premiešavajú prízemný vzduch vrtuľami. Každý protimrazový postup má svoje pozitíva aj negatíva. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý je najúčinnejší, záleží vždy od konkrétnych poveternostných podmienok a štádia vývoja rastliny. Preto sa môže niekedy stať, že rastline viac ublížite ako pomôžete.

V Plantexe chránime počas prízemných mrazov hlavne ovocné sady, jahodoviská, malinoviská ale napríklad aj rastliny v Záhradnom centre. Po dlhé roky bolo na celom Slovensku zaužívané vyhrievať sady či vinohrady ohňom a sviecami. Do popredia sa pomaly tlačia aj iné technológie ochrany, sú však oveľa zložitejšie na obsluhu a drahšie.

V našich sadoch, jahodách a malinách používame štandardne protimrazové sviece. Sú bezpečným a účinným spôsobom, vhodným aj pre malých záhradkárov. Ide o plechovky s parafínom, ktorých knôt horí až dvanásť hodín.

Ak sa pestovateľovi podarí ohriať vzduch v priestore koruny stromu o niekoľko rozhodujúcich stupňov, býva úroda spravidla zachránená.

K protimrazovým sviecam pridávame počas bezvetria aj technológiu zahmlievania. Stroj vytvárajúci hustú hmlu je celú noc ťahaný traktorom cez sady. Vytvára sa tým na celej ploche hustá hmla, ktorá ochráni rastliny pri špecifických poveternostných podmienkach. Hlavným kritériom je bezvetrie a štartovacia teplota minimálne +1°C.

Pri budovaní našich nových sadov sa od začiatku myslí na protimrazovú ochranu. Preto sa oporné stĺpy konštrukcie sadu osadzujú závlahovými rozvodmi a mikrosprinklermi /mikrorozprašovačmi/, tzv. protimrazovou závlahou. Vďaka nej sa na ohrozených kvetoch a plodoch vytvára ľadový obal, ktorý zabráni zamrznutiu častí stromov a rastlín. Tisíce kvetov a plôdikov jabloní ochráni pred mrazom v tomto sade paradoxne ľad vytvorený umelým dažďom. Táto technológia potrebuje dostatočnú zásobu vody na celonočný umelý dážď, odbornú obsluhu a v neposlednom rade je finančne náročná.

Do boja s mrazom hlavne v jahodách ale tiež v sadoch objednávame aj prelety vrtuľníkmi. Tie svojimi nízkymi preletmi premiešavajú vrchné (teplejšie) vrstvy vzduchu so spodnými (chladnejšími), kde je prízemný mráz. Nevýhoda použitia vrtuľníkov je v náročnejšej logistike a v tom, že môžu vzlietnuť až po svitaní. V niektorých situáciách je to pre záchranu úrody neskoro. Preto v našom sade skúšame technológiu inšpirovanú  účinkom preletu vrtuľníka. Ide o protimrazovú veternú turbínu. Na stožiari vysokom 10m je umiestnená ca. 3m vrtuľa poháňaná motorom. Chod vrtule premiešava vrchnejšie vrstvy vzduchu s prízemnými a tým nám pomáha bojovať proti prízemným mrazom.

Všetky protimrazové postupy, ktoré sa v Európe aj na Slovensku používajú sú našou jedinou šancou ubrániť sa prízemným mrazom a tak zachrániť úrodu. Verte nám, že žiaden poľnohospodár alebo Váš sused pri boji s mrazmi, nechce znepríjemňovať život ostatným. Nie všade sa poľnohospodári stretávajú s pochopením napriek tomu, že sa snažia iba ochrániť svoju úrodu a živobytie.

 

Tip:

Ovocinárske pravidlá protimrazovej ochrany sadov sú dané: ak je možné, tak nevysádzať ovocné stromy do lokalít s častým výskytom neskorých jarných mrazov alebo do mrazových kotlín.

Teplotu treba sledovať priamo v sade. Ak máte svahovitý sad – umiestnite jeden teplomer v hornej časti a druhý v dolnej časti sadu.

Ak máte väčší sad, alebo viacej stromov v záhradke - sviece rozmiestňujte v riadkoch do šachovnice 5 až 10 m od seba. Pri pálení sviec dbajte na zvýšenú opatrnosť.