Rady do záhrady

Rady do záhrady

Rez stromov

06. marec 2018

Zimný (predjarný) rez je základným úkonom pri pestovaní ovocných drevín. Zimný rez vykonávame v čase, keď sú ovocné dreviny bez listov, teda počas vegetačného pokoja. Je to obdobie približne od decembra do marca až polovice apríla podľa vývoja počasia. Rez ukončíme na začiatku pučania, kedy v stromoch opäť začína aktívne prúdiť miazga. Vo všeobecnosti slúži zimný (predjarný) rez ovocných drevín na podporu vegetatívneho rastu, reguláciu rodivosti a v neposlednom rade na tvarovanie koruny. Hlavný cieľ zimného rezu je preto presvetľovanie koruny odstraňovaním príliš zahusťujúcich konárov Na dosiahnutie želaného pestovateľského tvaru, intenzity rastu a správnej rodivosti však len rez nestačí. Preto počas vegetácie zodpovedne uplatňujeme aj ďalšie pestovateľské opatrenia, ako je vyrovnaná výživa, závlaha či ochrana proti chorobám a škodcom.

 

Autor: Ing. Kamil Križan