Rady do záhrady

Hlavná stránka / Blog / Rady do záhrady / Ako pestovať jahody?
Rady do záhrady

Ako pestovať jahody?

07. apríl 2018

Aké odrody Vám ponúkame v tomto období?

Clery a Joly

 

Aka je cena jahôd?

cena za 1ks zakorenenej jahody - 0,75€

 

Prečo pestovať jahody ?
  • lebo majú vysoký obsah vitamínov i minerálnych látok.
  • ide najmä o vitamín C a vitamíny skupiny B, ďalej železo, vápnik, horčík i draslík.

 

Ako pestovať jahody ?

Pre dobrú prispôsobivosť klimatickým a pôdnym podmienkam možno jahody pestovať takmer na celom území SR (vo vhodných lokalitách do nadmorskej výšky 600 m). Najlepšie sa im darí v stredných hlinitopiesočnatých pôdach s dostatkom humusu. Veľmi ťažké flovité pôdy sú na ich pestovanie najmenej vhodné.

Jahody vysádzame na dobre pripravený záhon bez burín, zásobený potrebnými živi­nami, napríklad kvalitným, dobre vyzretým maštatným hnojom alebo kompostom v dávke 40 až 60 kg na 10 m2 a 500 až 600 g viaczložkového hnojiva, a to na miesto, kde sa jahody nepestovali najmenej tri roky. Najvhodnejšími termínmi výsadby sadeníc je koniec leta august -  začiatok septembra.

Pri jednoriadkových výsadbách s odstra­ňovaním poplazov sa spon pohybuje v roz­pätí 0,50 až 0,80 x 0,25 až 0,30 m s potre­bou sadeníc od 42 do 75 na 10 m2. V dvoj­riadkovej výsadbe v spone 0,80 x 0,30 x 0,30 m potrebujeme 61 sadeníc na 10 m2.

Jahody možno úspešne pestovať i na fólii alebo netkanej textílii, najlepšie na vyvýše­ných hrobčekoch (0,20 až 0,30 m nad teré­nom), a to v jedno-, dvoj- alebo trojriad-koch v univerzálnom spone 0,5 x 0,3 m.

Na vysádzanie používame len zdravé sadenice so silným koreňovým kŕčkom a srdiečkom, ktoré majú dobre vyvinutú koreňovú sústavu s dĺžkou koreňov aspoň 50 mm. Hneď po výsad­be je nevyhnutná výdatná závlaha a podľa počasia i doplnková počas zakoreňovania. Pred vysádzaním sa odporúča korene sadeníc dezinfikovať v 0,3 % roztoku Previcuru alebo 0,1 % Fundazolu.

 

Sadenie rastlín :
  1. správne
  2. príliš plytko
  3. príliš hlboko
  4. nesprávne rozložený koreň

 

Prajeme veľa pestovateľských úspechov.